Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1489 | 07-03-2013

Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Tưởng niệm Michael Jackson và Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, Chùa Linh Sơn Pháp Ấn, ngày 02/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4883,Toi-oi-dung-Tuyet-Vong.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.