Tôn Giả Ca-Diếp Ma-Đằng và Tôn Giả Trúc Pháp Lan

Thể loại: 
Video

1107 | 01-10-2013

Tôn Giả Ca-Diếp Ma-Đằng và Tôn Giả Trúc Pháp Lan

Huân tu lần 80 (31/08/2013)
Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.