Tôn Giả Kiều Trần Như

Thể loại: 
Video

1363 | 28-03-2013

Tôn Giả Kiều Trần Như

Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận & TT. Thích Hạnh Bảo
Khóa Huân Tu lần 71
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.