Tôn Sư Trọng Đạo - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

349 | 22-11-2016

Tôn Sư Trọng Đạo - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016, tại chùa Giác Ngộ

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.