Tổng quan về Duy thức học - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

374 | 23-11-2016

Tổng quan về Duy thức học - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 01-12-2010

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.