Trà Đàm Cuối Năm 2016 tại Tu Viện Trúc Lâm

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

274 | 30-01-2017

Trà Đàm Cuối Năm 2016 tại Tu Viện Trúc Lâm

Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.