Trân Quý Các Duyên - Thầy.Thích Pháp Hòa tại Vancouver, BC (Oct.9, 2009)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1155 | 22-02-2013

Trân Quý Các Duyên - Thầy.Thích Pháp Hòa tại Vancouver, BC (Oct.9, 2009)

Trân Quý Các Duyên - Thầy.Thích Pháp Hòa tại Vancouver, BC (Oct.9, 2009)
Giảng tại Capri Hall

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.