Trân Quý Sự Sống - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

1076 | 23-04-2015

Trân Quý Sự Sống - Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Trân Quý Sự Sống do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Sự sống rất đáng giá, chúng ta cần tôn trọng bất cứ sự sống nào trên đời này. Không nên vì lợi ích riêng mà tướt đoạt quyền được sống của kẻ khác.

http://phatphapungdung.com/phap-am/tran-quy-su-song-thich-phuoc-tien/c17...

http://www.phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
https://www.facebook.com/tuvientuongvanfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.