Tranh Chăn Trâu Thiền Tông - Phần 6/8

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1197 | 25-02-2010

Tranh Chăn Trâu Thiền Tông - Phần 6/8

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 04/01/2009. NGhe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3126,Tranh-Chan-Trau-Thien-Tong.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.