Tranh Chăn Trâu Thiền Tông - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1484 | 19-07-2011

Tranh Chăn Trâu Thiền Tông - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tranh Chăn Trâu Thiền Tông - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 04/01/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3126,Tranh-Chan-Trau-Thien-Tong.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.