Trí tuệ soi sáng, kết thúc khổ đau - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

325 | 11-02-2017

Trí tuệ soi sáng, kết thúc khổ đau - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Ni viện Tuệ Quang, Lâm Đồng, ngày 07-02-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.