Trích giảng kinh tạng Pali - Sư Bửu Chánh

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

380 | 20-05-2017

Trích giảng kinh tạng Pali - Sư Bửu Chánh

Pháp thoại do Sư Bửu Chánh giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-05-2017
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.