Triết lý Phật giáo qua các Phật tích Ấn Độ và Nepal - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1287 | 28-11-2012

Triết lý Phật giáo qua các Phật tích Ấn Độ và Nepal - Thích Nhật Từ

Triết lý Phật giáo qua các Phật tích Ấn Độ và Nepal - Thích Nhật Từ. TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 16/10/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6586,Triet-ly-Phat-giao-qua-cac-Pha...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.