Triết lý Phật giáo qua năm thủ ấn quan trọng - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1264 | 06-08-2013

Triết lý Phật giáo qua năm thủ ấn quan trọng - TT.Thích Nhật Từ

Thầy Thich Nhật Từ Giảng tại Tu viện Namgyal, Dharamsala, Ấn Độ, trong pháp hội Dharamsala 2013, ngày 02/07/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-triet-ly-phat-giao-qua-5-thu-an-quan...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.