Triết lý về đôi dép: Quan niệm PG về hạnh phúc lứa đôi - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1292 | 20-01-2013

Triết lý về đôi dép: Quan niệm PG về hạnh phúc lứa đôi - Thích Nhật Từ

Triết lý về đôi dép: Quan niệm PG về hạnh phúc lứa đôi - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 06-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1808,Triet-ly-ve-doi-dep-Quan-niem-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.