Triết Lý Vô Ngã - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1391 | 20-03-2012

Triết Lý Vô Ngã - Thích Nhật Từ

Triết Lý Vô Ngã - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Nguyên, ngày 06-05-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1904,Triet-ly-vo-nga-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.