[TRỰC TIẾP] Kinh Ví Dụ Con Rắn - Sư Phước Toàn - Ngày 11 - 10 - 2018

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

53 | 12-10-2018

[TRỰC TIẾP] Kinh Ví Dụ Con Rắn - Sư Phước Toàn - Ngày 11 - 10 - 2018

Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.