TT. Thích Nhật Từ - KHÔNG THỂ KHÔNG THEO PHẬT - 2010

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

127 | 13-05-2017

TT. Thích Nhật Từ - KHÔNG THỂ KHÔNG THEO PHẬT - 2010

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/08/2010
MP3: http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-08-nam-2010/khong-the-kh...

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.