TT. Thích Nhật Từ - NHẬT KÝ CỦA MẸ - 2012

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

114 | 14-05-2017

TT. Thích Nhật Từ - NHẬT KÝ CỦA MẸ - 2012

Phân tích nhạc phẩm cùng tên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Giảng tại chùa Sắc Tứ Thập Phương, Kiên Giang, ngày 18/08/2012
MP3: http://tusachphathoc.com/phapam/nhat_ky_cua_me_18_08_2012.mp3

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.