TT. Thích Nhật Từ nói về hiến xác, hiến tạng

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

757 | 21-12-2015

TT. Thích Nhật Từ nói về hiến xác, hiến tạng

TT. Thích Nhật Từ nói về hiến xác, hiến tạng tại ngày hội Chung Tay Vì Sự Sống 2015 được tổ chức tại Viện Quân Y, Hà Đông, Hà Nội, ngày 19/12/2015.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.