TT. Thích Nhật Từ - Vấn đáp: Niệm Phật và dứt khổ đau

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

430 | 14-10-2016

TT. Thích Nhật Từ - Vấn đáp: Niệm Phật và dứt khổ đau

Các câu hỏi được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Đại Giác, Sóc Trăng, ngày 29-07-2009

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.