TT. Thích Quang Thạnh - Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

524 | 22-09-2016

TT. Thích Quang Thạnh - Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ

Pháp thoại: Hạnh nguyện của người Phật tử do TT. Thích Quang Thạnh giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 7 tại chùa Giác Ngộ, ngày 18-09-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.