TT. THÍCH TÂM ĐỨC giảng đề tài "THIỀN QUÁN THÂN TRÊN THÂN"

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

427 | 12-02-2017

TT. THÍCH TÂM ĐỨC giảng đề tài "THIỀN QUÁN THÂN TRÊN THÂN"

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.