Tự Cứu Mình Trước - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

853 | 16-03-2015

Tự Cứu Mình Trước - Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Tự Cứu Mình Trước do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Bài giảng này thầy đã nhắn nhủ cho chúng ta những bài học và sự suy nghĩ rất sâu sắc, có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, nếu chúng ta không tự cứu lấy bản thân mình thì chúng ta sẽ rơi vào sự khổ đau vô cùng mà những người khác hoặc vô tình hoặc cố ý đã đẩy chúng ta vào hoàn cảnh bi thương như thế.

http://phatphapungdung.com/phap-am/tu-cuu-minh-truoc-thich-phuoc-tien/c1...

http://www.phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
https://www.facebook.com/tuvientuongvanfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.