Tự do trong đạo Phật - phần 3/10

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1028 | 11-09-2010

Tự do trong đạo Phật - phần 3/10

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm-Virginia- ngày 09-08-08, Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1468,Tu-do-trong-dao-Phat-A-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.