Tu Giải Thoát - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thể loại: 
Video

611 | 22-03-2016

Tu Giải Thoát - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Tu Giải Thoát - Thầy Thích Phước Tiến 2016
Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Hào Quang - Hòa khê - Hải Phòng nhằm ngày 12/03/2016. Chúng ta nên xem xét lại vấn đề khi tu học đó là cầu để được giải thoát hay là tu để được giải thoát để mong làm sao bỏ bớt được những ràng buộc khổ đau.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng thầy Thích Phước Tiến.
---
Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?sub_confirmation=1
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
https://www.facebook.com/thichphuoctienfanpage
► Google+:
http://google.com/+thichphuoctienppud
► Twitter:
https://twitter.com/ThichPhuocTien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.