Tu học Phật để có kết quả an vui - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

205 | 15-02-2019

Tu học Phật để có kết quả an vui - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thanh Hùng, Bình Phước, ngày 06-01-2019
Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.