Tu Mau Kẻo Trể (Phần 1-2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

954 | 29-09-2012

Tu Mau Kẻo Trể (Phần 1-2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tu Mau Kẻo Trể (Phần 1-2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo Tràng Minh Tâm - Hoa Kỳ, ngày 22/08/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1491,Tu-mau-keo-tre-A-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.