Tu mau kẻo trể phần6/10

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1148 | 12-09-2010

Tu mau kẻo trể phần6/10

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo Tràng Minh Tâm - Hoa Kỳ, ngày 22/08/2008. Nghe mp3 tai đây:
http://tusachphathoc.com/media/#Play,4352,Tu-Mau-Keo-Tre-Phan-1-2.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.