Tu tâm dưỡng tánh - SC. Liễu Pháp

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1014 | 03-06-2017

Tu tâm dưỡng tánh - SC. Liễu Pháp

Pháp thoại do SC. Liễu Pháp giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 05-05-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.