Tu Tâm Là Đủ Rồi ? - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thể loại: 
Video

338 | 23-05-2017

Tu Tâm Là Đủ Rồi ? - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017, tại Úc Châu: Tu Tâm Là Đủ Rồi ?
Thuyết giảng tại Ni Viện Thiện Hòa (Úc Châu) ngày 31/03/2017 (04/03/Đinh Dậu)
Những bài giảng khác của Thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.