Tu theo Phật có khó không? - Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

1367 | 19-04-2013

Tu theo Phật có khó không? - Thích Phước Tiến

TU THEO PHẬT CÓ KHÓ KHÔNG?

xưa nay có người nói tu dễ, có người nói khó, kiếp làm Thầy tu tôi không biết tu dễ hay khó; có những khi thấy củng dễ và những khi thấy cũng khó; có những khi thấy nắm bắt kết quả trong tay nhưng có những khi thấy rất xa vời; có những khi thấy mình bước một bước là tới thềm làm Phật, có những lúc mình thấy mình cách Phật quá xa cho nên tu theo Phật có khi dễ và củng có khi khó.

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.