Tu Trong Luân Hồi - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất

Thể loại: 
Video

730 | 07-01-2016

Tu Trong Luân Hồi - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất

Tu Trong Luân Hồi - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất.
Pháp thoại Thích Phước Tiến mới nhất : https://goo.gl/DMdJk0
Bài pháp thoại Tu Trong Luân Hồi được thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa An Lạc (Tiệp Khắc) ngày 22/10/2015 (10/09/Ất Mùi). Thông thường khi chúng ta đến với đạo Phật hay nghe nào là Niết Bàn, Cực Lạc, giải thoát... Đạo Phật không phải là một chiều như vậy, nếu lúc nào chúng ta cũng giới thiệu pháp giải thoát thì chúng ta đang bỏ rơi rất nhiều chúng sanh.
---
Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?sub_confirmation=1
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
https://www.facebook.com/thichphuoctienfanpage
► Google+:
http://google.com/+thichphuoctienppud
► Twitter:
https://twitter.com/ThichPhuocTien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.