Tứ Vô Lượng Tâm: Hỷ Xã - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1050 | 18-07-2011

Tứ Vô Lượng Tâm: Hỷ Xã - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Tứ Vô Lượng Tâm: Hỷ Xã - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đài Phát Thanh Đuốc Tuệ - Hoa Kỳ, ngày 15/07/2007.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.