Tứ Vô Lượng Tâm: Hỷ Xả (Phần 2-2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1064 | 28-07-2011

Tứ Vô Lượng Tâm: Hỷ Xả (Phần 2-2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tứ Vô Lượng Tâm: Hỷ Xả (Phần 2-2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đài Phát Thanh Đuốc Tuệ - Hoa Kỳ, ngày 15/07/2007.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.