Tứ Vô Lượng Tâm: Từ Bi (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1065 | 30-09-2012

Tứ Vô Lượng Tâm: Từ Bi (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tứ Vô Lượng Tâm: Từ Bi (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đài Phát Thanh Đuốc Tuệ - Hoa Kỳ, ngày 24/06/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2119,Tu-vo-luong-tam-1A-Tu-bi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.