Tuổi đời - phần 3/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1408 | 27-11-2010

Tuổi đời - phần 3/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 11-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1813,Tuoi-doi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.