Tuổi đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1258 | 13-07-2011

Tuổi đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tuổi đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 11-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1813,Tuoi-doi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.