Tuổi Trẻ, Đóng Góp Và Hạnh Phúc - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1169 | 19-07-2011

Tuổi Trẻ, Đóng Góp Và Hạnh Phúc - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 23/05/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4791,Tuoi-Tre-dong-Gop-Va-Hanh-Phuc...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.