Tuổi Trẻ Và Pháp Môn (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1135 | 19-07-2011

Tuổi Trẻ Và Pháp Môn (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tuổi Trẻ Và Pháp Môn (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo Tràng Tỉnh Giác - Hoa Kỳ, ngày 20/08/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1487,Tuoi-tre-va-phap-mon-A-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.