Tương lai của tuổi thơ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1199 | 19-07-2011

Tương lai của tuổi thơ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tương lai của tuổi thơ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang nhân ngày hội gia đình tuổi thơ, ngày 03/02/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5324,Tuong-lai-cua-tuoi-tho.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.