Tương lai Phật giáo B - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1451 | 27-05-2011

Tương lai Phật giáo B - Thích Nhật Từ

Tương lai Phật giáo B - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ Trả lời phỏng vấn chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 25-06-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1949,Tuong-lai-Phat-giao-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.