Tương Lai Phật Giáo Việt Nam Ở Hải Ngoại - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

966 | 27-02-2013

Tương Lai Phật Giáo Việt Nam Ở Hải Ngoại - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại trường hạ Chùa Giác Lâm, ngày 16/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4841,Tuong-Lai-Phat-Giao-Viet-Nam-o...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.