Tương lai Phật giáo Việt Nam ở phương Tây -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

769 | 02-09-2015

Tương lai Phật giáo Việt Nam ở phương Tây -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Tương lai Phật giáo Việt Nam ở phương Tây -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 09/08/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/tuong_lai_phat_giao_viet_nam_o_phuong_tay_...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.