Tưởng tri và trí tuệ - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1448 | 27-05-2011

Tưởng tri và trí tuệ - Thích Nhật Từ

Tưởng tri và trí tuệ - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 23-09-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2042,Tuong-tri-va-tri-tue.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.