Tỳ ni nhật dụng 01: Thực tập hạnh phúc buổi sáng - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1248 | 07-02-2012

Tỳ ni nhật dụng 01: Thực tập hạnh phúc buổi sáng - Thích Nhật Từ

Tỳ ni nhật dụng 01: Thực tập hạnh phúc buổi sáng - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 21-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6277,Ty-ni-nhat-dung-01-Thuc-tap-ha...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.