Tỳ ni nhật dụng 04: Ăn cơm trong chánh niệm - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1411 | 24-02-2012

Tỳ ni nhật dụng 04: Ăn cơm trong chánh niệm - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tỳ ni nhật dụng 04: Ăn cơm trong chánh niệm - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 23-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6280,Ty-ni-nhat-dung-04-an-com-tron...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.