Tỳ ni nhật dụng 05: Chánh niệm trong sinh hoạt - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1294 | 22-12-2011

Tỳ ni nhật dụng 05: Chánh niệm trong sinh hoạt - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tỳ ni nhật dụng 05: Chánh niệm trong sinh hoạt - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 24-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6281,Ty-ni-nhat-dung-05-Chanh-niem-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.