Tỳ ni nhật dụng 06: Chánh niệm trong cuộc sống - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1005 | 31-03-2012

Tỳ ni nhật dụng 06: Chánh niệm trong cuộc sống - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tỳ ni nhật dụng 06: Chánh niệm trong cuộc sống - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 24-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6282,Ty-ni-nhat-dung-06-Chanh-niem-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.