Ứng Dụng Hạnh Quán Âm - TT.Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1313 | 02-11-2012

Ứng Dụng Hạnh Quán Âm - TT.Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.Com

Bài pháp thoại - Ứng Dụng Hạnh Quán Âm - TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Hưng Pháp, Đồng Nai, ngày 05/08/2012 - TuSachPhatHoc.Com - Nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6933,ung-dung-hanh-Quan-am.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.